La nova C-16 és a la mateixa casella que fa un any i haurà d’esperar fins avançat el 2021

Nou endarreriment en les obres a la nova C-16 entre Berga i Bagà. El Departament de Territori i Sostenibilitat no podrà contestar les al·legacions fins a finals de novembre, com a mínim. Això ensorra els plans que el Govern tenia a principis d’any, quan preveia licitar el flamant tercer carril reversible durant el 2020 i començar les obres el darrer trimestre de l’any. A finals d’any no es començaran les obres perquè ni tan sols s’haurà llançat el concurs per trobar l’empresa encarregada de fer-les.

La pandèmia ha dilatat les fases, però ara el principal argument del Departament de Territori per justificar l’endarreriment és la burocràcia. La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha explicat a l’Aquí Berguedà que s’ha vist obligada a treure a exposició pública dos annexes nous que no van ser inclosos en el tràmit inicial perquè aleshores no existia ni la llei del canvi climàtic ni la llei d’espais agraris.

Amb aquestes dues lleis a la mà, el Departament ha hagut de treure a informació pública dos punts del projecte que valoren el seu encaix a les noves normatives. A efectes pràctics, això endarrereix les respostes a les al·legacions fins, com a mínim, a finals d’any. Fonts del Departament de Territori han explicat a l’Aquí Berguedà que fins que no acabi el període d’exposició pública dels dos annexes [el termini conclou el 18 de novembre] no es poden respondre les al·legacions ni trametre a valoració d’impacte ambiental tot el projecte.

Les darreres informacions -de finals de gener- apuntaven a una licitació de les obres al llarg del 2020 per poder començar a construir la nova C-16 l’últim trimestre d’aquest any. Segons les dades que el propi Departament ha donat ara a l’Aquí Berguedà, el darrer trimestre del 2020 l’obra serà encara lluny de poder començar perquè, de fet, ni tan sols s’haurà pogut treure a concurs.

En el millor dels casos, abans que acabi l’any el Departament de Territori podrà començar a donar resposta a les nombroses al·legacions que ha rebut el projecte. La més coneguda és al pas de la carretera per Berga, on els grups polítics municipals van proposar que la carretera quedés soterrada per reduir l’impacte mediambiental. “Precisament per propostes com aquesta és imprescindible acabar d’estudiar a fons les al·legacions i adaptar el projecte en la mesura del que sigui possible i convenient”, reconeixia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a principis d’any.

Tot plegat farà que a mitjans de desembre el Govern estigui en una situació pràcticament idèntica a la de fa un any. El 13 de desembre del 2019 el conseller Calvet va participar en el 15è aniversari de Cedinsa, a Puig-reig, i va explicar que el seu Departament estava estudiant al·legacions, per incorporar-ne al projecte i poder iniciar les obres l’any següent. Són exactament les tasques que quedaran pendents al Govern a partir del 18 de novembre d’aquest any.

21 quilòmetres dividits per trams de quatre i tres carrils

La fórmula del Govern per resoldre les congestions a la C-16 és dividir els 21 quilòmetres entre Berga i Bagà en trams de quatre i tres carrils.

La Generalitat desdoblar totalment la carretera entre Berga i Cercs per aconseguir quatre carrils de circulació (dos en sentit nord i dos, en sentit sud). A partir d’aquí i fins a Malanyeu, el Govern hi vol fer un tercer carril reversible amb una barrera mòbil que permetrà desdoblar un sentit de la marxa en funció de les necessitats. A Malanyeu, l’orografia permet tornar a desdoblar totalment la via i fer-hi 1,5km de quatre carrils. I des de Malanyeu fins a Bagà, s’hi aplicarà el mateix sistema que entre Cercs i Malanyeu: els tres carrils amb barrera mòbil.

Les obres per fer aquesta carretera havien de començar a finals del 2020, segons les darreres previsions del Govern. No serà així i, per tant, la data fixada per acabar-les, el 2022, també s’endarrerirà.

X