Troben 11 cossos inhumats de la Berga medieval enterrats al Castell de Sant Ferran

El Consell Comarcal del Berguedà ha tret el vas de la piscina que hi havia hagut al seu dia al Castell de Berga quan acollia l’Hotel Mesón del Castillo a mitjans del segle XX. D’aquesta manera han finalitzat les intervencions arqueològiques que s’hi han programat fins ara amb l’objectiu que aquest espai que havia acollit la seu de l’ens comarcal, recuperi el màxim possible el seu aspecte original eliminant els elements que s’hi van anar afegint amb els anys. Entre d’altres, aquests treballs han fet aflorar un total d’11 esquelets de cossos que en el seu dia s’havien enterrat a la sagrera de l’antiga església de Santa Eulàlia de la Berga medieval que antany estava ubicada en aquest indret. Així mateix, s’han descobert nous vestigis d’aquest temple.

Aquestes obres formen part de la primera fase d’intervencions arqueològiques i antropològiques al Castell de Berga. Han consistit en enderrocar i extreure el vas de la vella piscina que estava tapat amb ciment així com també treure terra fins arribar al jaciment arqueològic per fer-hi noves excavacions. S’han retirat terres acumulades per anteriors excavacions i situades a l’est del polvorí, sobre l’antic baluard de la conegut amb el nom de “Llengua de Serp”. Igualment s’ha enderrocat el mur que unia el baluard de l’antiga església amb el de sosteniment de la plaça del Castell. Aquesta tasca s’ha realitzat sota la supervisió d’un aparellador i un arqueòleg ja que requereix molta precisió.

Una vegada retirat el vas de la piscina, s’han tret terres acumulades durant el segle XX, per terraplenar tot l’espai a l’est i al sud de la piscina, també terres situades a l’oest i al sud de l’antiga església de Sant Eulàlia de Berga que antigament s’alçava a l’àmbit del Castell. Aquestes terres tenien uns 80 centímetres de profunditat, a la banda oest, que a la seva vegada cobria un nivell de terraplenament medieval, amb restes òssies datades, aproximadament, entre els segles XII i XIII que ja es coneixia d’altres intervencions. També es va retirar el mur i la barana de ferro forjat perimetral que delimitava el recinte.

Les descobertes

Una de les troballes més notables ha estat la d’esquelets de persones que hi van ser enterrades. Els arqueòlegs els van trobar en un espai de sòl de 2×2 metres, situat a l’oest de l’església. En concret, aquests treballs han permès documentar-hi un total d’11 cossos inhumats i no es descarta que n’hi hagin més. Segons els experts “aquests individus formarien part de la sagrera situada a redós de l’església de Santa Eulàlia des del segle XI, com a mínim, al segle XVI, quan era la parròquia de Berga”. La sagrera era un espai sagrat “on es podien enterrar els habitants de la Berga medieval”. A més, els arqueòlegs també han pogut documentar dos inhumats més sota la zona de la caserna carlina.

Les excavacions han descobert un pou d’aigua, situat a l’oest de l’església i centrat en el patí d’armes del Castell. Els experts creuen que podria haver-se abandonat a inicis del segle XVIII.

També s’ha pogut delimitar i documentar les escales d’accés a l’església de Santa Eulàlia així com una rampa d’accés a la mateixa església, “quan aquesta és incorporada com a una estructura d’habitatge per a la tropa dins la fortificació moderna. Totes aquestes estructures també es situen a l’oest de l’església” han detallat els experts.

excavacions-castell-berga-2021

L’arbre de Gernika es plantarà en un nou indret

Dins les actuacions realitzades també s’ha traslladat el plançó de l’arbre de Gernika que el 1992 es va plantar al Castell. Va ser un regal de la delegació basca a la capital berguedana per simbolitzar l’agermanament entre les dues ciutats. L’arbre s’ha portat a un viver perquè es refaci i, posteriorment, es tornarà a plantar en un lloc encara per determinar.

El cost de l’obra

Els treballs han costat 52.175,08 euros. Els ha pagat el Consell Comarcal del Berguedà a través del suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de Generalitat de Catalunya i també del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024. El moviment de terres ha anat a cura de l’empresa Arpa Pirineus i l’excavació arqueològica la realitzat l’empresa ATICS. El Castell de Berga és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Següent
Cicatrius