Un informe del Govern del 2014 recomanava fer l’estació de busos a la Font del Ros, abans que a la Rasa dels Molins

L'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins recupera l'informe i l'exposa en l'assemblea de constitució de la nova junta, que neix amb l'objectiu principal d'oposar-se a l'actual projecte d'estació a la zona

El Govern de la Generalitat va redactar un informe, l’any 2014, que recomanava fer l’estació de busos de Berga a la Font del Ros, abans que alçar-la a la Rasa dels Molins. La geòloga berguedana Judit Vinyes va recuperar, aquest dimarts, les conclusions de l’informe en l’assemblea de l’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins, que va servir per començar a constituir la junta que reactivarà l’associació.

La Subdirecció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre analitzava en un apartat de l’informe tècnic del 2014 diversos aspectes dels emplaçaments que hi havia sobre la taula aleshores (vegeu quadre del final del quart paràgraf d’aquesta notícia). Les úniques variables de la Rasa dels Molins que aprovava l’informe eren l’accessibilitat, l’ocupació d’espais amb usos compartits i la proximitat respecte a la ubicació actual de la parada (passeig de la Pau). La resta de variables es projectaven en vermell, en major o menor grau de desaprovació.

En canvi, la ubicació de la Font del Ros (Aparcament A i Aparcament B) tenia molts més indicadors positius. Els únics punts en vermell eren l’ocupació d’espais amb usos compartits, la generació de terres a tractar i el cost de manteniment. Altres aspectes com la integració urbana, el recorregut dels busos, les places d’aparcament, l’aprofitament dels carrers existents o el termini de finalització de les obres apareixen com a punts a favor de la Font del Ros.

Les alternatives ‘Aparcament A’ i ‘Aparcament B’ només tenien una diferència: l’accés. Una plantejava crear un accés des de la rotonda que hi ha molt a prop de l’actual pàrquing; i l’altra projectava crear un nou vial que hi anés a parar directament des de la C-16. En el mateix informe, la Subdirecció General es decantava per la segona opció, és a dir, fer l’estació a la Font del Ros, creant un vial directe des de la C-16.

Per què el govern de la CUP escull la Rasa dels Molins?

El govern municipal sempre ha defensat que, si optava per la Rasa dels Molins en lloc de la Font del Ros, era, entre altres coses, pel cost que caldria assumir en concepte d’expropiacions. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha matisat en més d’una ocasió que alçar l’estació a la Rasa dels Molins era la fórmula més ràpida per resoldre la mancança endèmica que arrossega Berga, l’única capital de comarca de Catalunya que actualment encara no disposa d’estació d’autobusos.

L’Associació de Veïns de la Rasa dels Molins engega una recollida de signatures contra l’estació

Durant l’assemblea veïnal -que es va celebrar al Casal Cívic i va comptar amb una setantena d’assistents- es va fer un repàs dels girs de guió que ha tingut la construcció d’autobusos els darrers 20 anys. També van sortir cinc voluntaris entre el veïnat que passaran a encapçalar la junta de l’associació, que es reactivarà després d’anys en desús.

A més, es va aprofitar la trobada per començar a recollir signatures de veïns que s’oposen al projecte actual de l’estació, que pretén ocupar els terrenys del sud de la Rasa dels Molins i, a la vegada, escapçar una part del parc central per guanyar els metres que falten per complir l’espai que ha de tenir la infraestructura, segons la normativa actual. Sobre això últim, alguns veïns van exposar en l’assemblea que l’any 2008 es van invertir més de 600.000 euros al parc i, ara, amb la futura estació, critiquen que se’n malbarataria com a mínim una part.

Pel que fa a la recollida de firmes, els impulsors asseguren que és una mesura preventiva, “per si mai ens fan falta”. Són les mateixes persones que fa anys ja van liderar el front que s’oposava a l’estació a la zona i que fa unes setmanes van presentar a l’Ajuntament una primera idea dels arguments jurídics que els empenyen a tornar-s’hi a oposar ara (vegeu pàgina 16 de la revista Aquí de febrer).