Els càmpings també tindran contenidors intel·ligents i les cases rurals apartades, un porta a porta especial

El nou contracte de recollida de residus també tindrà en compte condicions especials per als establiments turístics amb la idea que la condició de turista no sigui excusa per no separar correctament

El nou contracte de recollida de residus també tindrà en compte condicions especials per als establiments turístics. D’una banda, els càmpings d’arreu de la comarca disposaran de contenidors intel·ligents que seran buidats amb la mateixa freqüència que els residus de la resta del municipi d’on formin part. Pel que fa a les cases rurals apartades dels nuclis urbans, se’ls oferirà un porta a porta rural especial.

Càmpings: contenidors intel·ligents sense identificació de l’usuari (d’entrada)

Els càmpings disposaran d’àrees de contenidors d’ús exclusiu per als seus usuaris. Els residus els recollirà la mateixa empresa que s’encarregarà del servei a la resta de la comarca. El Consell diu en un comunicat que aquests contenidors “tenen una bona imatge i disseny i permetran, si el càmping ho vol fer iniciativa pròpia, la identificació de l’usuari dins mateix de les dependències”. Això últim, però, ho haurà d’assumir i implantar la direcció del càmping.

Cases rurals apartades: porta a porta variant en funció de la temporada

El nou servei també incorpora un concepte nou per als establiments de turisme rural apartats dels nuclis urbans: una recollida porta a porta rural de baixa intensitat. Consistirà a recollir els residus de les cases de turisme rural disseminades, restaurants i altres activitats que es troben fora dels nuclis urbans. La freqüència dependrà de la temporada, serà setmanal o quinzenal.

Als establiments se’ls facilitarà els contenidors adequats i un compostador de nova generació i podran gestionar la totalitat dels seus residus en origen. De forma excepcional, però, sempre que es requereixi per circumstàncies de producció extraordinària de residus, aquests establiments podran aportar residus a les àrees de contenidors assignades, mitjançant identificació.

TEMES RELACIONATS