780.000 euros l’any per millorar la neteja de Berga: l’Ajuntament prepara el contracte més gran de la història

Servei de neteja viària de l'Ajuntament de Berga

L’Ajuntament de Berga prepara un contracte de 780.000 euros l’any (858.000, amb l’IVA) per millorar la neteja dels carrers de la ciutat. Quan se signi, serà el contracte més gran de la història de l’Ajuntament, perquè es farà per vuit anys, i amb un import que probablement superarà els sis milions d’euros.

La partida més important, un 63,3%, és per pagar les nòmines dels treballadors. Però destaca també el capítol per finançar la maquinària: 88.016 euros l’any. El contractista haurà de fer un “esforç inversor important” perquè el sistema que vol l’Ajuntament “té un elevat grau de mecanització i requereix de màquines escombradores” noves que ajudin a millorar el servei, diu el document d’estructura de costos que ja es pot consultar al tauler d’anuncis municipal.

La plantilla estarà formada per una quinzena de persones, que es repartiran les feines: escombrar a mà, portar les màquines i netejar amb aigua a pressió. Tres persones es dedicaran exclusivament a escombrar al nucli de Berga, i hi haurà serveis específics per a les urbanitzacions i per al polígon industrial de La Valldan.

Netejar més sovint els carrers més bruts

El nou contracte incorporarà dues millores importants: l'empresa s'ocuparà de les zones verdes —ara les neteja la brigada de jardineria— i passarà més sovint pels carrers més bruts. El primer tinent d'alcalde, Aleix Serra, adverteix que l'augment de freqüències es farà en llocs puntuals: "En moltes zones no caldrà, perquè creiem que ja es netegen correctament, i a més, a l'altra banda de la balança, pesen també els increments de costos: ha de ser un cost que puguem pagar".

Fa 25 anys, el 1998, l'Ajuntament de Berga va signar l'últim contracte de neteja viària. Des del 2015, està caducat, i el ple de l'Ajuntament ha d'anar aprovant una per una les factures extra per l'increment de costos i pels serveis que no es van preveure en el seu moment però que s'han de prestar. El nou contracte també contempla això: netejar carrers que el 1998 ni existien.

Amenaça de vaga

El 2021, el Tribunal de Comptes va prohibir els preus s'actualitzessin i, per tant, l'Ajuntament abonava les factures amb les tarifes fixades el 2015, moment en què va caducar el contracte. Això ha fet que l'actual empresa concessionària, Tractaments Ecològics, i de retruc, els treballadors, cobressin tard i malament, fins al punt que la plantilla va arribar a amenaçar de convocar una vaga.

El regidor d'Hisenda fins les últimes eleccions, Marià Miró (CUP), va arribar a admetre que l'Ajuntament no havia actualitzat el contracte des del 2015 "per manca de capacitat tècnica per fer un contracte com aquest en condicions".

L'oposició critica el retard

Després de mesos de feina, l'Ajuntament ja té redactats els plecs de la licitació. L'equip de govern s'ha compromès a passar-los a l'oposició perquè els revisi i hi faci aportacions aquest agost, i pugui preparar el concurs després de l'estiu.

"Veiem la llum al final del túnel", va dir Ramon Caballé (Junts) en l'últim ple municipal, la setmana passada. Però també va advertir que la situació del contracte està "pitjor" del que s'imaginava, perquè encara passaran mesos fins que estigui licitat i en vigor. El portaveu del PSC, Abel Garcia, també va dir que el govern municipal va "tard". I la regidora de Berga Grup Independent, Judit Vinyes, es va mostrar "sorpresa" pel fet que el nou contracte es trobi encara "a la fase 1".

Les fases del contracte

La fase 1 és l'aprovació del document d'estructura de costos, que ha fet una consultora externa basant-se en la informació de sis empreses del sector de la neteja. El dossier fixa com s'han de distribuir els diners del contracte, quant pot costar el servei i amb quina fórmula s'aniran actualitzant els preus durant els vuit anys de vigència.

Un cop aprovat el document al ple, la setmana passada, la fase 2 és trametre els plecs tècnics i administratius del contracte i la fórmula de revisió al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat, que tindrà un màxim de tres mesos per donar-hi el vistiplau.

La fase 3 serà la convocatòria del concurs per adjudicar el servei. Quan estigui en vigor, Berga entrarà en una "nova era", diu Serra, perquè el contracte "donarà resposta a les necessitats de neteja de la ciutat i tornarà l'Ajuntament a una situació de normalitat administrativa".

X