Veïns de la Rasa dels Molins apugen el to i diuen que l’estació d’autobusos va contra la Constitució

Els veïns defensen que la ubicació s'ha triat sense fer estudis d'altres llocs, i això -diuen- converteix l'elecció en arbitrària, un fet prohibit per la mateixa Constitució.

L’associació de veïns de la Rasa dels Molins assegura que l’estació d’autobusos que el govern vol alçar a banda i banda del carrer Pere III, és inconstitucional. Els veïns defensen que la ubicació de l’estació s’ha triat sense fer estudis alternatius d’altres llocs, i això -diuen- converteix l’elecció en arbitrària, un fet prohibit per la mateixa Constitució. L’associació ho apunta en l’escrit d’al·legacions al qual ha tingut accés l’Aquí Berguedà i que els veïns han entrat a l’Ajuntament aprofitant el període de consulta pública que el govern ha obert per fer una modificació puntual del POUM imprescindible per construir l’estació a la Rasa dels Molins.

Els veïns s’emparen en l’article 9 de la Constitució, que fixa el principi d’interdicció de l’arbitrarietat, és a dir, el principi pel qual les actuacions dels poders públics han de ser objectives, justificades i ajustades al dret. A parer dels veïns, la tria de la Rasa dels Molins com a lloc per a la futura estació no ha estat una decisió ni objectiva ni justificada, perquè no s’han fet “estudis amb rigor de les alternatives”.

Segons exposen els veïns en l’escrit d’al·legacions, “la norma exigeix buscar alternatives i elaborar estudis previs que aquí no solament no s’han produït, sinó que sembla que es volen obviar“. De fet, en un altre apartat de les al·legacions insisteixen que la mateixa Generalitat va fer un estudi fa gairebé 10 anys, el 2014, que concloïa que la Font del Ros era una ubicació més adequada que no pas la Rasa dels Molins.

Altres arguments

En l’escrit, l’associació de veïns exposa els arguments que públicament ja han defensat en els últims mesos.

Transformació de l’espai

Més enllà de la manca d’estudis d’alternatives, l’entitat veïnal defensa que la modificació urbanística de la zona verda actual per poder-hi fer l’estació tampoc s’ajusta a la normativa: “l’article 98 de LUC contempla la possibilitat de modificar sistemes urbanístics d’espais lliures i zones verdes, sempre però que es garanteixi el manteniment de la superfície i la seva funcionalitat actual, i salta a la vista que això no fora possible”. I és aquí on defensen que ara a la zona ja hi ha un parc “plenament consolidat” i que “conforma una unitat integral” que quedaria mossegada per la futura estació.

Poc espai

Els veïns defensen també que “es traslladen els problemes del passeig de la Pau” a una altra zona de la ciutat. I parlen d’inconvenients per a persones amb mobilitat reduïda, males condicions per entrar i sortir del bus i un deficient accés fins a l’estació amb vehicles particulars o taxis.

En aquest apartat, a més, detallen quatre problemes que l’estació trobarà en el dia a dia, a parer seu. El primer és que passaran encara més vehicles per una zona que en els últims anys ja ha incrementat un augment de trànsit i on, ara, circular-hi ja és complicat. També parlen de “perill potencial molt greu” per accedir a les tres andanes que quedarien a la cara nord del Pere III (la que tocaria al parc central). Entenen que hi hauria “un perill evident pels vianants que transitin d’una banda a l’altra del carrer per agafar busos” i també alerten que “s’estarà més temps a entrar i sortir de la ciutat” que no pas amb la ubicació actual, al passeig de la Pau.

Justificar la necessitat

L’associació de veïns també sosté que “l’interès per treure els busos del passeig de la Pau no justificaria sacrificar l’ordenació urbanística de la Rasa dels Molins”. I afegeixen que per fer una modificació puntual del POUM com la que es pretén fer a la rasa, cal justificar-ne la necessitat: no la necessitat del trasllat (que és evident, que cal buscar un nou emplaçament pels autobusos per treure’ls del passeig de la Pau), sinó la necessitat de portar-los a la Rasa dels Molins.

I tot plegat, ho lliguen també amb el fet que no s’hagin fet estudis d’alternatives, que la decisió sigui arbitrària i que, per tant, estigui prohibida per la llei.

Engany als veïns

Un altre dels arguments que l’associació al·lega és que qui va comprar un pis a la zona, ho va fer confiant que tindria un parc verd davant de casa, i no una estació d’autobusos. Apunten que “constituiria una burla de les seves legítimes expectatives i drets, que ara radicalment es canviés aquest plantejament, i es volgués donar a aquest espai lliure una altra destinació”.

Impacte acústic i mediambiental

I finalment, l’associació veïnal reitera que “una estació central d’autobusos té una sèrie d’incidències i repercussions negatives per l’entorn més immediat, a conseqüència del continu moviment de vehicles de considerables dimensions, amb lliurement de gasos, olors, sorolls i, en definitiva, molèsties i contaminació de tota mena pels veïns immediats”.