Auxiliar administratiu de la Generalitat: coneix com és el procés de selecció

Patrocinat

En la recerca d’opcions per al desenvolupament d’una carrera professional estable, convertir-se en auxiliar administratiu de la Generalitat es posiciona com una de les millors alternatives, ja que es tracta d’una àrea que proporciona moltíssims avantatges i la desitjada estabilitat laboral.

Per descomptat, també és important destacar que es tracta d’una àrea en la qual hi ha una gran competència, per la qual cosa resulta determinant preparar-se amb antelació i de forma adequada de la mà d’una acadèmia auxiliar administratiu de la Generalitat. I és que les oposicions són molt exigents, per la qual cosa hauràs d’estudiar i organitzar-te per assegurar-te arribar a tots els temes.

Oposicions per auxiliar administratiu de la Generalitat: com és el procés?

Com comentàvem anteriorment, les oposicions per convertir-se en auxiliar administratiu de la Generalitat, igual que passa amb altres àrees, és molt exigent. A continuació compartim amb tu en què consisteix el procés selectiu:

Fase d’oposició

La fase d’oposició és la primera que s’ha d’aprovar per passar de forma exitosa les diferents proves que la componen. En aquest sentit, convé destacar que la puntuació màxima és de 60 punts i aquesta es forma com a mitjana entre les quatre proves o exercicis.

La primera prova que han de passar els aspirants està formada per un examen de 100 preguntes tipus test, però a diferència d’altres proves similars, en aquest cas es resta, per cada resposta incorrecta, el valor de les correctes. La puntuació màxima d’aquest examen és de 30 punts, per la qual cosa en necessitaràs 15 per passar la prova satisfactòriament.

La segona està destinada a avaluar els coneixements dels aspirants en ofimàtica, mentre que la tercera té per objectiu avaluar-ne el nivell de català. En aquest darrer cas, s’ha de demostrar comptar amb el nivell C1 o superior, per a la qual cosa hauran de redactar diferents textos i passar l’avaluació oral.

Finalment, la quarta prova que forma part d’aquesta primera fase consisteix a valorar el nivell de llengua castellana, per a la qual cosa hauran de redactar un text de 200 paraules i mantenir una conversa amb els membres del tribunal. Per a la primera part escrita, els aspirants disposaran de 45 minuts, mentre que per a la part oral, la prova no s’estendrà més de 15 minuts.

Fase de concurs

Després de passar satisfactòriament la primera fase d’oposició, el següent pas és avaluar els mèrits de cadascun dels aspirants a convertir-se en auxiliar administratiu. És una part important, ja que pot arribar a sumar un total de fins a 30 punts.

Fase de pràctiques selectives

Finalment, la tercera part consisteix en la formació pràctica selectiva que, com el seu nom indica, els aspirants que passin de forma exitosa les proves anteriors passaran a ser nomenats funcionaris en pràctiques, el temps de formació de les quals és de dos mesos. Depenent del rendiment, els aspirants podran convertir-se, finalment, en auxiliars administratius, amb tots els beneficis que això implica, tant a nivell personal com laboral.

Principals avantatges de ser auxiliar administratiu de la Generalitat

Com comentàvem, convertir-se en auxiliar administratiu es tradueix en molts avantatges, començant per aconseguir aquesta tan desitjada estabilitat. D’allà que també es tracti d’una posició a la qual només podran accedir els millors, per a la qual cosa cal passar satisfactòriament totes les fases i proves anteriors. A continuació compartim alguns dels avantatges més destacats de convertir-te en auxiliar administratiu de la Generalitat:

Estabilitat

Sense cap dubte, l’estabilitat és un dels grans avantatges de desenvolupar una professió en l’àmbit públic perquè hi ha molt poques probabilitats de perdre la feina. Això és clau per gaudir amb més tranquil·litat en el dia a dia, així com per accedir a opcions financeres que permetin comprar immobles, vehicles i molts altres articles.

Sous competitius

Contrari al que molts puguin imaginar, es tracta d’una àrea amb sous considerablement competitius que consta de 14 pagues i mitja a l’any. D’altra banda, hi ha moltes possibilitats de creixement, tant a nivell de responsabilitats com de sou, sent el més comú que aquests oscil·lin entre els 1.300 i 1.800 euros mensuals. Naturalment, aquest augment de sou va subjecte a l’experiència i responsabilitats, però l’important és que hi ha marge de creixement a nivell professional.

En aquest sentit, també convé destacar que es realitzen augments salarials d’aproximadament el 5% i aquest augment és a part de l’IPC. Per a aquests augments es prenen en consideració l’ antiguitat i, per suposat, el rendiment del treballador.

Horaris flexibles

Un altre dels avantatges de convertir-se en auxiliar administratiu són els horaris. En general, en aquesta àrea es treballa des de les 8:00 fins a les 15:00, però sempre hi ha possibilitat d’adaptar aquests horaris en funció de les necessitats de cada treballador. És possible tenir accés a una adaptació dels horaris, ja sigui al matí o a les tardes.

Condicions beneficioses

A més dels horaris, els treballadors d’aquesta àrea compten amb 40 dies, com a mínim i per any, de vacances i assumptes propis, la qual cosa resulta summament atractiva per als qui busquen un equilibri entre treball, vida familiar i esbarjo.

Contribueix al bon funcionament de l’administració pública

D’altra banda, també resulta gratificant contribuir de forma directa al bon funcionament de l’administració pública catalana. És una àrea en la qual els administradors poden gaudir de tots els beneficis que comentem anteriorment i, d’altra banda, sentir una gran satisfacció per la seva contribució directa al bon funcionament de les àrees en les quals es desenvolupa.

Convé destacar que les principals funcions d’un auxiliar administratiu són la realització d’estudis i diferents informes per a l’aplicació de la normativa, realitzar execucions i inspeccions i, per descomptat, complir amb funcions administratives de gestió.

Sens dubte, convertir-se en un auxiliar administratiu té molts avantatges, però també és un fet que les proves de selecció són exigents. Per tant, és de vital importància preparar-se amb suficient antelació de la mà d’una acadèmia experta en l’àrea que et permeti tenir accés a temaris actualitzats i a una metodologia d’estudi exitosa.