El grup municipal discrepa que portar la biblioteca i l’arxiu a Sant Francesc impliqui dinamitzar el barri vell i hi imagina “un centre cultural integral”