Se n'han fet 600 exemplars que s'ha distribuït en diverses llibreries de Sant Jordi, Cercs i Berga