El nucli medieval de Feners, a Saldes, és declarat bé d’interès cultural local per garantir-ne la conservació

L’Ajuntament de Saldes i els veïns del nucli de Feners esperen que la declaració com a bé d’interès cultural local de la Generalitat permeti conservar aquest especial nucli medieval. Es tracta d’un dels nuclis més petits del Berguedà, amb mitja dotzena de cases i una petita església, que té un especial valor perquè permet veure com es vivia a l’edat mitjana. Per això, no hi va haver dubtes sobre la necessitat de protegir i rehabilitar aquest espai.
La iniciativa de declarar Feners com a bé d’interès cultural va sorgir arran d’un inventari patrimonial que va fer la Diputació de Barcelona, on es va veure la necessitat d’establir un mecanisme que evités que es pogués fer qualsevol intervenció urbanística en aquest espai. Així, la sol·licitud va passar al Consell Comarcal del Berguedà, que en el seu darrer ple ordinari, el del juliol, va aprovar la declaració de Feners com a bé d’interès cultural local. Això, facilitarà als veïns l’accés a ajuts per rehabilitar les cases. Algunes de les quals ,estan en molt mal estat, gairebé en runes, i necessiten una intervenció ràpida. I és que la documentació més antiga que s’ha trobat d’aquest nucli és de l’any 1.289.
Dolors González, alcaldessa de Saldes, ha remarcat que el més important és garantir la conservació d’aquest nucli medieval, i que l’aprofitament com a atractiu turístic és secundari i depèn del que vulguin fer els veïns. Els propietaris de Feners fan servir les seves cases com a segona residència, tot i que alguna de les famílies hi passa llargues temporades.

X