General

El Berguedà perd 860 llocs de treball en cinc anys

Al Berguedà en els últims cinc anys s’han destruït 860 llocs de treball. Aquest és un dels principals motius de l’important increment de l’atur, juntament amb el creixement de la població activa (és a dir, les persones que treballen o estan en disposició de fer-ho), que s’ha situat en les 20.655 persones. Són les dades que ha fet públiques el Consorci de Formació i d’Iniciatives (CFI) Cercs-Berguedà en el seu butlletí “L’Observador”.
El càlcul de quina és la població activa del Berguedà (a la fi del 2010) l’ha elaborat el mateix CFI utilitzant el mateix sistema de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Segons això, la comarca va tancar el 2010 amb una taxa d’atur del 14,6% i un total de 3.013 desocupats per aquests 20.655 actius. En aquests cinc anys, la població activa al Berguedà ha augmentat en unes 1.700, és a dir un 8,9%, i s’han perdut el 7,1% dels llocs de treball que hi havia.
Una altra xifra que no podem passar per alt, si parlem de la població a punt per treballar, és la taxa d’activitat, que és aquella que calcula el percentatge de població de 16 anys o més considerada activa davant la que és inactiva. En aquest sentit, i segons els càlculs publicats a “L’Observador”, el Berguedà té una taxa d’activitat del 57%. És a dir, que de totes les persones majors de 16 anys, una mica més de la meitat estan al mercat de treball.
Aquesta taxa d’activitat comarcal se situa a sis punts de la mitjana de Catalunya que és del 63,3% i a tres de la de l’estat espanyol, que és del 60,8%. Des del CFI, destaquen que aquesta diferència respon al major envelliment de la població que hi ha al Berguedà o el que és el mateix “a tenir més pensionistes o jubilats”.
Entre la població activa del Berguedà, també cal destacar l’augment del pes dels autònoms, que en aquests últims cinc anys han crescut un 2,5%, passant de ser 3.496 a 3.585, i representen ja el 31,7% del total de treballadors. Pel que fa al nombre d’assalariats, s’hi veu clarament el gruix de la destrucció de llocs de treball que ha patit la comarca ja que a final del 2010 al Berguedà n’hi havia 7.725, mentre que al 2005 eren 8.674. Això representa una davallada del 10,9%, amb 949 assalariats menys.

Estic amb tu

Comentaris