Temps Medievals, tema central de L’Erol

Surt un nou número de la revista cultural del Berguedà L’Erol, editada per l’Àmbit de Recerques del Berguedà. Dedica aquest número als Temps Medievals. És el tema central de la publicació, amb diversos articles: un de pigments minerals d’Ignasi Soler; un altre que es titula ‘E l­fossar ­dels ­jueus’, amb noves aportacions de l’Arxiu Parroquial de Berga, de Jaume Cunill; un article sobre Arnau Sescomes a la Catalunya del segle XIV, de Rosa Serra; i un altre sobre la crisi sòcioeconòmica al Berguedà a finals del segle XV, de Josep Busquets.

erol-temps-medievalA part d’aquests quatre articles relacionats l’època medieval a aquest número de L’Erol, el 127, hi podem llegir sis articles més. Un sobre ‘La ­constitució­ geològica ­d’una ­part ­del ­municipi­ de ­Cercs ­responsable de les  ­­esllavissades ­i ­enfonsaments­ del ­segle­ XX­’, de Ramon Corominas. Un altre article parla del ‘Teatre Carlí ­de ­la ­tercera­ de ­les ­carlinades.­ Dues ­­peces ­teatrals ­amb ­el ­Berguedà ­com­ a ­lloc ­dels ­fets’, de Ramon Felipó. També hi podem llegir ‘Els ­jaciments ­de ­Rocarodona’, de ­Meritxell Lladó. Un altre article: ‘L’argenteria ­olotina ­al ­Berguedà’, de Montserrat Molí. I ‘Algunes dades sobre art antic al Berguedà’, escrit per Xavier Sitges. A la secció de Tribuna Jove, L’Erol publica el treball sobre el guarà català, de Joan Gassó Capdevila (Escola Xarxa).

I l’Erol inclou, com cada número, l’apartat del temps, amb Aleix Serra; el dietari de Benigne Rafart; les pàgines de l’Àmbit de Recerques; i l’apartat de llibres, de Ramon Felipó.

L’Erol d’aquesta primavera ja es pot trobar a les llibreries per un preu de 8 euros.

 

X