El Berguedà avança en el full de ruta per desenvolupar i dinamitzar la comarca

El Berguedà treballa per a l’Estratègia Berguedana 2020 (EB2020), que ha de definir el full de ruta per desenvolupar i dinamitzar la comarca. Aquesta setmana s’ha fet a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou l’última taula de debat i reflexió per establir el text, impulsat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i amb la implicació de les institucions, les entitats i la societat civil. En aquest sentit, es va obrir l’Estratègia Berguedana a un procés de participació ciutadana, i s’estan estudiant les diferents aportacions per incloure-les a les taules de treball d’aquest projecte.

Per afrontar amb èxit els reptes de les polítiques de desenvolupament local i promoció econòmica comarcal, era necessari identificar i consensuar les estratègies i projectes per dur-los a terme mitjançant la cooperació dels actors implicats i comptar amb la màxima participació de la ciutadania. En aquest sentit, l’EB2020 pretén ser l’estratègia global i compartida del Berguedà en termes de desenvolupament econòmic sent els projectes que s’hi reflecteixen el full de ruta a seguir en els propers anys. Els objectius generals del nou full de ruta es sintetitzen en quatre grans àmbits d’actuació:

1. Convertir el Berguedà en un territori sostenible i de qualitat que fomenti els seus valors propis de natura i paisatge que reverteixin en la qualitat de vida dels seus habitants.

2. Impulsar la innovació i la competitivitat empresarial implementant eines de creixement empresarial i ideant estratègies conjuntes entre activitats econòmiques sectorials, dedicant especial atenció  a sectors amb potencial creixement futur i d’especialització territorial així com la diversificació del teixit empresarial i industrial.

3. Impulsar l’emprenedoria per afavorir i potenciar la creativitat com a motor de desenvolupament econòmic mitjançant la creació d’un entorn favorable que actuï en les persones que volen convertir idees amb iniciatives econòmiques i els factors d’emprenedoria dins el propi teixit empresarial existent; així com fomentar la retenció i retorn del talent que marxa del territori.

4. El capital humà com a base de desenvolupament econòmic afavorint la qualificació de les persones, prestant especial atenció a la població jove, les persones adultes amb necessitats de reciclatge professional i la formació específica en els sectors econòmics cercant la creació de diàleg i treball conjunt amb les necessitats del teixit empresarial de la comarca.

Aquests quatre grans objectius generals es concreten en tretze projectes per desenvolupar a curt i llarg termini. Ara, després de recollir, analitzar i incorporar les aportacions es redactarà el document final definint les actuacions consensuades, els recursos econòmics, humans i materials, com també, els lideratges i els mecanismes d’avaluació i control.

FOTO: Taula de debat i reflexió a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou / AUTOR: Agència de Desenvolupament del Berguedà