La residència de Bagà encadena 14 dies consecutius sense patir defuncions

El virus és cada vegada més residual a la residència de Bagà. El centre encadena 14 dies sense defuncions, després d’un primer mes i mig de confinament on van morir-hi 29 persones.

De fet, ara mateix només hi ha tres residents amb resultat positiu a la segona prova, una quarta que va donar positiu a la primera i està pendent del resultat de la segona, i una cinquena persona amb símptomes que també resta pendent del resultat de la prova.

A banda, hi ha una resident hospitalitzada, amb positiu a la primera prova i pendent de fer-se la segona. També hi ha sis residents aïllats pel contacte que han tingut amb positius, malgrat que ells han donat negatiu a la segona prova.

A més hi ha tres residents derivats a d’altres centres per alleugerir la càrrega de residents al centre. Dos d’aquests residents són a l’Hospital Sant Andreu de Manresa, un amb positiu i l’altre amb negatiu. L’altre derivat és a la Santa Creu de Vic, amb resultat positiu a les proves. En tots tres casos cal fer les segones proves PCR.