El ple extraordinari, la darrera sessió de l’any, serveix per liquidar els comptes del 2017, que s’aproven per unanimitat