Teatre Hivern 2021

General

L’Ajuntament de Berga convocarà onze places per treballar a diferents àrees

L’Ajuntament de Berga contractarà onze persones per ocupar les places vacants que hi ha en determinades àrees del consistori. Les places, però, no són noves, per tant, no es tracta d’un augment de la plantilla, sinó que els llocs de treball que s’ofereixen estan ocupats per persones que hi van accedir a través de plans d’ocupació temporals que han finalitzat o estan a punt de finalitzar i no hi ha previsió de renovació. D’altra banda, la resta són places vacants que cal cobrir, segons ha explicat el regidor de Personal de l’Ajuntament de Berga, Jaume Vegas.
En concret, les places ofertes són les següents: quatre són d’auxiliar administratiu, una de tècnic auxiliar a les àrees de Cultura i Educació, Joventut i Lleure i Promoció econòmica, una d’arquitecte tècnic, una d’educador social i dues de treballador social. De moment, no s’ha obert el concurs públic, ja que la convocatòria ha de sortir publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), però tot i això, Jaume Vegas assegura que moltes persones han acudit a l’Ajuntament que informar-se sobre els passos que han de fer per optar a alguna de les places i apunta a la crisi i a l’augment de l’atur, com una de les principals causes de l’augment de la demanda.
Els requisits principals que es requereixen per sol•licitar una plaça del concurs són: ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, haver complert 16 anys i no superar l’edat de 65 anys, estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial exigit en funció de la plaça sol•licitada, mostrar competències en tecnologies de la informació i la comunicació i conèixer les llengües catalana i castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les persones interessades en presentar-se a la convocatòria disposaran de vint dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Estic amb tu

Comentaris