Els fanals de baix consum ja són una realitat a Berga

El passat mes de juny van començar les intervencions a la ciutat de Berga per a substituir tot l’enllumenat públic de la ciutat per fanals LEDS. Diversos carrers de la ciutat ja s’il·luminen únicament amb les noves lluminàries.

Segons Oriol Camps, regidor d’Urbanisme i Serveis públics, aquest és “el projecte de major magnitud de la darrera dècada” al consistori berguedà. Amb la meitat de la legislatura ja superada, aquesta obra podria esdevenir la més gran del primer mandat de la CUP a Berga, tot i que Camps apunta que “m’agradaria que no ho fos”.

Està previst que les intervencions s’allarguin uns quatre mesos. Després d’aquest període i un cop finalitzats els treballs, s’hauran substituït 1.231 làmpades i 1.677 lluminàries; implantat 2.893 balasts electrònics; instal·lat 13 rellotges astronòmics, 11 sistemes de gestió centralitzada i 2.893 sistemes de regulació de flux lluminós; i canviat 11 quadres de control.

 

Una inversió de gairebé 2’5 MEUR

L’alcaldessa de la ciutat, Montse Venturós, va signar el contracte amb l’empresa adjudicatària de l’obra el mes de febrer, després que al consistori li fos concedit un crèdit per valor de 1.682.424’12 euros en concepte de préstec del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE). A la vegada, Elecnor, l’empresa adjudicatària, s’ha compromès a oferir treballs addicionals sense càrrec per l’Ajuntament per un valor de 750.000.000 euros, fent que el valor total de la inversió sigui de gairebé 2’5 milions d’euros.

L’Ajuntament de Berga pretén tornar el préstec, que té un termini d’amortització de 10 anys a interès 0%, amb el rendiment de l’estalvi que suposarà per les arques públiques el nou sistema de baix consum. Segons han estimat, El canvi de les lluminàries actuals per equips LED suposarà un estalvi de 186.500 euros l’any, passant de gastar els 264.166 euros actuals a 77.663’36.

Les instal·lacions LEDS no només suposaran un estalvi econòmic, sinó que també es reduirà notablement el consum d’energia elèctrica, que passarà dels 1.583’596 MWh/any a 431’235 MWh/any, un 72’77% menys. Amb aquestes xifres, s’obtindrà la qualificació energètica de categoria A.

 

Un projecte amb precedents

Ja fa uns anys, amb Convergència al govern, es va plantejar una renovació de l’enllumenat, que es va iniciar amb la substitució de l’enllumenat del passeig de la Indústria per bombetes de baix consum. No obstant això, un cop feta l’auditoria, la idea es va desestimar per falta de fons. Quan l’actual equip de govern  va entrar al poder, va recuperar aquesta auditoria per arrencar el projecte com a tal i van treballar fins aconseguir aquesta forma de finançament. “Tot i que l’auditoria ja fos feta, nosaltres hem hagut de gestionar tot el projecte”, remarca el regidor.

X