L’incivisme a la Riera de Merlès se sancionarà, a partir d’aquest estiu, amb multes de fins a 3.000 euros

Les actituds incíviques en l’entorn de la Riera de Merlès suposaran multes de fins a 3.000 euros a partir d’aquest estiu. Des de fa uns anys, administracions i propietaris dels terrenys propers a la riera han treballat colze a colze per dotar els municipis d’unes ordenances reguladores que redueixin l’impacte humà sobre els paratges naturals de la zona. La regulació ja ha estat aprovada per les administracions i s’ha sotmès al període d’exposició pública, de manera que la setmana vinent entrarà en vigor per tal que pugui ser aplicada durant la campanya d’estiu.

En concret, les noves ordenances contemplen sancions per a infraccions lleus (fins a 750 euros), infraccions greus (fins a 1.500 euros) i infraccions molt greus (fins a 3.000 euros). A l’hora de definir quina multa s’aplica a cada cas, l’Ajuntament pertinent tindrà en compte criteris com l’existència d’intencionalitat, el grau de participació en els fets de l’infractor, el benefici obtingut, els perjudicis causats o la reincidència.

Disposar d’unes ordenances d’ús públic per a tot l’àmbit de la Riera de Merlès permetrà posar en marxa tot el conjunt de mesures de vigilància, control, gestió i sanció necessàries per abordar la problemàtica de l’impacte humà, que afecta al conjunt de la riera, sense excepció. En conseqüència, la superfície total d’aplicació de les noves ordenances és de més de 1.000 hectàrees i comprèn els municipis de Sant Jaume de Frontanyà, les Llosses, Borredà, la Quar, Sagàs, Llucà, Santa Maria de Merlès, Puig-reig i Gaià.

A partir d’aquest estiu, a més, la riera comptarà amb millores de senyalització viària i altres mesures d’ordenació de les zones d’aparcament.

Passos endavant cap a una custòdia fluvial

A banda de l’aplicació de les noves ordenances, aquesta setmana el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments del Berguedà, el Lluçanès i el Ripollès han acordat aquesta setmana avançar cap a un model de custòdia fluvial de la Riera de Merlès. En altres paraules, el nou sistema propiciarà que sigui una entitat sense ànim de lucre l’encarregada d’impulsar accions per mantenir o recuperar el patrimoni natural i cultural de la zona.

La custòdia sempre recau en activitats sense ànim de lucre, tant públiques com privades, i, en el cas concret de la Riera de Merlès, en els propers mesos s’estudiarà la millor opció. Amb tot una de les possibilitats podria ser el mateix Consell Comarcal del Berguedà.