El físic Lluís Torner, escollit com a consultor del Govern sobre l’estratègia en recerca i innovació

És un dels set nous membres que ha designat el Parlament aquest novembre i s'incorpora a una taula que assessora el Govern a l'hora de prendre grans decisions estratègiques per a l'àmbit de la recerca.

El berguedà Lluís Torner és un dels set nous membres del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya que el Parlament ha designat aquest novembre. El Consell és un òrgan consultiu que serveix al Govern per prendre les grans decisions estratègiques de país en l’àmbit de la recerca i la innovació.

A Torner se’l nomena com a físic i director de l’Institut de Ciències Fotòniques. Compartirà taula amb l’enginyera química Nora Ventosa, el catedràtic de matemàtiques Joan Elias, la biòloga Núria Montserrat, el doctor en medicina Lluís Blanc, l’enginyer de telecomunicacions Xavier Ferràs i la doctora en dret Anna Maria Pla. Són els set nous noms del Consell.

A banda, n’hi ha varis que queden ratificats i que, per tant, renoven com a representants de l’òrgan. Són l’arqueòleg Eudald Carbonell, la física Anna Fontcuberta, la directora de l’Institut Arqueològic Alemany, Dirce Marzoli, l’oncòleg Joan Massagué, l’enginyera Núria Oliver, l’enginyer José Mauel Silva i la doctora en informàtica Carme Torras.