El pantà de la Baells, per sota del 25%: el Govern estudia avançar l’estat d’emergència per la situació crítica

Això permetria avançar-se als pitjors escenaris i aprofitar al màxim les escasses reserves disponibles

Pantà de la Baells (FOTO: Divina López)

L’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya es troba en una situació d’extrema gravetat. Actualment, els embassaments de les conques internes es troben en mínims històrics. El pantà Darnius Boadella es veu ja en emergència i es troba a un 14,5% de la seva capacitat. Fa un any estava al 33,17%.

La resta d’embassaments també estan en una situació delicada: Sau, al 16,8%; Susqueda, al 18%; la Llosa del Cavall, al 19% i el Pantà de la Baells, al 24,94%.

Davant aquest escenari, el Govern de la Generalitat està treballant de manera coordinada amb els departaments directament implicats (Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Empresa i Treball, Presidència i Salut) en el disseny de l’aplicació de l’emergència i avaluant el seu impacte.

Els municipis que depenen d’aquests embassaments serien els primers en patir-ne les conseqüències

Per tot plegat, i tenint en compte l’actual nivell de reserves d’aigua acumulades a les conques internes, el Govern es planteja declarar-lo als municipis que depenen d’aquests embassaments, avançant-se així als pitjors escenaris d’escassetat. 

Això vol dir que, amb l’únic objectiu d’aprofitar al màxim les escasses reserves disponibles, les pròximes setmanes s’avançarà l’estat d’emergència sense esperar que l’estat dels embassaments més secs arribin al 16 %, fet que comportarà noves mesures d’estalvi a tots els nivells i a tots els sectors. Mentrestant, s’està avaluant la possibilitat d’establir una situació de preemergència per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència.

X