L'Institut d'Estudis Catalans té l'encàrrec d'elaborar un estudi sobre aquesta instal·lació i valorar quins seran els costos i el manteniment