General

L’Ajuntament de Berga redueix les despeses sis vegades més que els ingressos

L’Ajuntament de Berga ha aprovat la liquidació del compte general del pressupost del 2011. En destaca que les despeses s’han reduït un 7% respecte l’any anterior i en canvi els ingressos només han disminuït un 1%. L’alcalde, Juli Gendrau, ha aplaudit aquesta contenció de la despesa.
La regidora d’Economia, Sílvia Salvador va detallar els números. Va explicar que s’ha liquidat el pressupost amb un increment d’ingressos per impostos més alt del previst: 153.000 euros; amb uns interessos més amortitzacions dels préstecs que té pendents l’Ajuntament de Berga també més del previst, en 115.000 euros. Pel que fa a la despesa de personal (capítol 1) s’ha reduït en 1.173.000 euros (20%); i la despesa corrent (subministrament, conservació d’edificis, contractes de prestacions…) ha disminuït 127.000 euros.
Pel que fa les subvencions que ha donat l’Ajuntament de Berga han pujat 452.000 euros perquè s’han hagut d’assumir els ajuts no rebuts per l’escola de música i per l’escola bressol.
Un cop feta la liquidació, la desviació és de 76.000 euros negatius respecte la previsió dels pressupost del 2011. I el romanent de tresoreria és de 510.000 euros negatius.
Els grups a l’oposició hi van posar alguns peròs. La CUP va criticar l’augment del deute a llarg termini. Guijarro va assenyalar que malgrat es redueixi el deute a curt termini és “preocupant tenir un deute a llarg termini perquè per exemple es continua sense solucionar la problemàtica de pagar les factures als proveïdors”, va dir.
També va ser crític el grup del PSC. Ramon Camps es va referir al pla de sanejament. Va dir que caldria revisar-lo perquè els números no s’avenen amb allò que es va aprovar en el pla.
La liquidació del compte general del pressupost del 2011 va ser un dels punts més destacats del ple d’ahir a l’Ajuntament de Berga. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU, la CUP i el PSC, i el vot en contra del regidor del PP.

Comentaris