El Clúster de Productes Típics de Muntanya busca consolidar-se per contribuir a la competitivitat del sector

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Sagestim Assessoria Energètica han estat les primeres entitats en signar un acord de col·laboració amb el Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya per impulsar la innovació i la competitivitat. La signatura d’aquests acords de col·laboració ha de permetre a les empreses del clúster enfortir la seva estructura econòmica i el seu posicionament, buscant el màxim benefici i competitivitat.

El Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya és una associació d’empreses agroalimentàries, principalment del Berguedà, amb problemàtiques i reptes comuns, que busca consolidar-se i unir esforços. El seu objectiu és promoure, fomentar i contribuir a la competitivitat del sector agroalimentari dels territoris rurals de muntanya. Actualment, en formen part 39 empreses.

Segons el director del clúster agroalimentari de productes típics de muntanya, Manel Rovira, es  tracta de la primera presentació a l’assemblea del clúster dels convenis i acords de col·laboració ja signats. Rovira ha dit, en una entrevista a Ràdio Berga i a l’AquíBerguedà.cat, que a partir d’aquesta setmana, cada quinze dies, aniran realitzant presentacions d’altres acords de col·laboració per sumar altres entitats, institucions i empreses de molts sectors diferents (recerca, investigació, energia, finançament,  subministraments, exportació, formació, comunicació, entre d’altres). “Per a la generació d’un entorn favorable a la seva diferenciació en qualitat amb avantatges competitives”, ha remarcat. El clúster centrat en empreses de muntanya ha nascut a l’entorn del Berguedà i té la seu a Berga, però busca créixer i arribar a d’altres comarques del pre-pirineu i del Pirineu, així com a d’altres zones de muntanya amb aquest tipus de producte, com podrien ser el Lluçanès o la Garrotxa.

Manel Rovira també ha volgut recordar el paper fonamental que ha tingut el Consell Comarcal del Berguedà, i concretament l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, en la creació i consolidació d’aquesta associació, que va néixer al 2014, i que aspira a establir relacions i sinergies per promoure la cooperació entre empreses.

Per una banda, amb l’acord de col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les entitats es comprometen ara a impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics tot cercant la màxima coordinació i col·laboració. En aquest sentit, Agustí Fonts i Cavestany – sotsdirector General de l’IRTA – ha posat de manifest en la signatura de l’acord que, amb aquest pas, les empreses del Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya participaran de forma activa en estudis de recerca i investigació, testatge de tecnologia i proves pilots alimentàries, i així, fomentaran la innovació i millora continuada en les seves empreses i productes.

Per altra banda, per començar a aprofitar els beneficis de l’economia d’escala i atès que les  empreses del clúster es troben sotmeses a una elevada pressió sobre els costos, a conseqüència de l’encariment de l’energia, s’ha signat un acord amb Sagestim Assessoria Energètica que actuarà com a gestor energètic de les empreses del clúster, realitzant anàlisis d’eficiència energètica, assessorament en la contractació, negociació de preus preferencials o reclamacions davant de les companyies comercialitzadores d’energia. En aquest sentit, Antonio Trillo – Director General de Sagestim – ha destacat també la necessitat d’abaratir els costos energètics de les empreses del clúster per incrementar  la seva competitivitat respecte els seus competidors.