Podem troba a faltar innovació en els empresaris del Berguedà

Podem Berguedà considera que l’empresariat de la comarca és “poc innovador” i que el sector comercial s’ha de modernitzar. Aquesta és una de les conclusions que el grup reflecteix en el DAFO (Informe de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) fet a partir del document Estratègia Berguedana 2015-2020 del Consell Comarcal del Berguedà.

Podem demana que s’informi públicament de les accions i actuacions que s’han realitzat fins ara d’entre totes les que s’inclouen en el document del Consell Comarcal. Consideren que “s’ha invertit temps i diners del conjunt de contribuents en fer l’informe” i volen evitar que “es converteixi en un document exclusiu o de paper mullat”.

L’entorn, una fortalesa; la tecnologia, una debilitat

En l’apartat de debilitats comarcals, a banda de la poca innovació dels empresaris i l’escassa modernització dels comerciants, Podem posa de relleu que la xarxa de telecomunicacions i telefonia mòbil del Berguedà és “definicient” i que hi ha “una mançança històrica de modernització” pel que fa al transport públic. També els preocupa l’atur, que fa que es perdi “població, capacitació i talent”. Entre d’altres coses, el partit lila troba a faltar inversions en els polígons industrials, “envellits i sense infraestructures”, i institucions de coneixement, investigació i innovació.

Pel que fa a les amenaces, creuen que és necessari però difícil “instaurar un model de desenvolupament sostenible que conjugui els interessos empresarials i el respecte equilibrat al medi rural i ambiental”. També veuen com un problema l’absència de formació continuada pels perfils de tècnic i directiu de les empreses locals. Finalment, consideren que hi ha “una superposició de politiques dels diferents nivells administratius.

En canvi, Podem veu com a fortaleses del Berguedà la demanda creixent de béns naturals i culturals de la comarca (paisatge, alimentació, cultura popular…), la quanitat d’empreses agroalimentàries vinculades al territori, la vinculació d’empreses en projectes formatius i l’auge del sector turístic.

Finalment, pel que fa a les oportunitats, el partit polític creu que s’ha d’aprofitar “la proximitat estratègica a l’àrea metropolitana” a través dels preus dels habitatges. També demana que s’aposti per l’aprofitament dels boscos i del turisme rural i que es potenciï la generació d’autoocupació.

FOTO. Part dels components del cercle de Podem al Berguedà / Cedida pel partit