“Si tu embrutes, tu neteges”: Berga definirà treballs per a la comunitat com a alternativa a les multes per incivisme

L’Ajuntament de Berga vol afinar l’Ordenança de convivència i via pública. L’objectiu és definir les fórmules alternatives a la sanció econòmica per actituds incíviques. El 2008 l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança de convivència i via pública, que estableix la possibilitat d’aquestes fórmules, realitzant treballs voluntaris per a la comunitat i tasques socioeducatives, però mai s’ha redactat la norma que permeti aplicar-ho.

Ara, i a proposta de Junts per Berga, el ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat redactar una Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica amb l’objectiu d’aprovar-la definitivament durant el primer semestre del 2020.

La moció de Junts per Berga exposava la necessitat de “promoure els bons usos dels espais compartits, cercar la conscienciació d’actituds de respecte i comportaments educats, i advertir i desenvolupar tasques de prevenció de conflictes”. Al ple, el portaveu de JxB, Jordi Sabata, va afegir que l’ordenança també fixa “alternatives per a les persones que no tenen recursos econòmics per pagar les sancions” i, a més, contribueixen molt més a millorar la conscienciació col·lectiva: “Si tu embrutes, tu neteges”.

La moció pretén centrar-se particularment en l’abandonament de residus a la via pública, en els excrements d’animals de companyia o bé en les pintades que afecten diversos indrets de la ciutat.