Gironella aprova un paquet de mesures econòmiques de 40.000 euros per fer front al Covid-19

El ple de l’Ajuntament de Gironella ha aprovat un paquet de mesures de xoc per tal de donar suport i facilitats econòmiques a les famílies i negocis que han estat afectades per l’aparició de la pandèmia del coronavirus. Aquest primer paquet suposarà una inversió municipal inicial de 40.000€, procedents del pressupost municipal ordinari. Els regidors ho van aprovar en un ple telemàtic per respectar les restriccions de mobilitat de l’estat d’alarma.

ajgironella-ple-telematic

Tal com ja va avançar l’Aquí Berguedà la setmana passada, les mesures es divideixen en dos àmbits: de suport a les famílies, i de suport a les empreses. El primer inclou la suspensió de la quota d’escolarització de les llars d’infants municipals i de la quotes de les activitats i tallers del Casal “La Llar” i la Biblioteca municipal mentre duri el període d’estat d’alarma. Una altra mesura serà l’exempció dels costs de devolució dels rebuts del primer trimestre del consum d’aigua a aquells que puguin acreditar que la devolució ha estat conseqüència de l’aturada o el descens de l’activitat, així com també la bonificació del 25% del preu de l’aigua de famílies i negocis que tinguin consums superiors al mínim establert, mesura que se suma a l’anunciada per l’Agència Catalana de l’Aigua de bonificació del 50% del cànon de servei. En aquesta línia, l’Organisme de Gestió Tributària també ha modificat els calendaris de recaptació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, fent possible la seva liquidació fins el 2 de juny.

Pel que fa a les mesures per a empreses, autònoms i activitats al municipi, s’aplicarà una exempció parcial de la taxa d’ocupació de la via pública en les activitats de bar, restaurant i botiga-degustació i de la taxa de recollida de residus en totes les activitats econòmiques donades d’alta i que puguin justificar el cessament de l’activitat durant l’estat d’alarma. Aquestes mesures podrien arribar a beneficiar uns 200 negocis, segons l’alcalde, David Font.

A més, s’obrirà una línia de subvencions a fons perdut per a empreses i negocis que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial de les seves plantilles, amb el requeriment de que un cop acabat el període temporal establert per l’ERTO, l’empresa recuperi com a mínim el nivell de persones ocupades que tenia abans de la presentació del mateix. L’equip de govern també va plantejar l’activació d’una campanya de comerç, valorada amb uns 6.000€ per tal de dinamitzar el comerç de proximitat.

L’alcalde de Gironella també ha demanat a la directora general de Comerç de la Generalitat que l’Incasol alliberi les fiances dels propietaris de negocis que no puguin fer front al lloguer mensual i no arribin a un acord amb el propietari. “Són despeses que l’empresari ja hi ha fet front, i en canvi poden ajudar en uns moments complicats sense que se li acumulin pagaments”, va explicar l’alcalde al ple d’aquest dimarts.

Els regidors també van acceptar no percebre les retribucions del ple del mes d’abril, i renunciar al 40% de les retribucions per assistència a la Junta de Govern, i destinar aquest import a les mesures per fer front al Covid-19.

Font va destacar que aquestes mesures d’impacte representen un suport d’uns 40.000€, però que en funció del nombre de sol·licituds i necessitats de la població l’equip de govern està compromès a modificar partides pressupostàries per poder ampliar la línia de subvencions.

Tots els grups municipals van votar favorablement a la proposta, a la qual es va sumar la iniciativa del grup municipal d’ERC de crear una taula per elaborar, entre ajuntament i agents econòmics, un Pla de Reactivació Econòmica Local per tal d’anar vehiculant aquestes i noves ajudes de suport que es puguin presentar en un futur.

Les mesures

Suport a les famílies

 • Suspensió de la quota d’escolarització de les llars d’infants municipals Estel Gironella i Estel Bassacs mentre duri el període d’estat d’alarma
 • Suspensió de la quota de les activitats i tallers del Casal de Gent Gran “La Llar” mentre duri el període d’estat d’alarma
 • Suspensió de les quotes de les activitats i tallers de la Biblioteca de Gironella mentre duri el període d’estat d’alarma
 • Modificació dels calendaris de recaptació de l’IVTM fent possible la seva liquidació, segons acord de l’ORGT, fins al 2 de juny (termini actual del 20 d’abril)

En principi, la resta de calendaris (juliol següent liquidació) no es veuria afectada.

 • Exempció dels costos de devolució dels rebuts del 1r trimestre 2020 del consum d’aigua potable a aquells que puguin acreditar que, la devolució del mateix, ha estat conseqüència de l’aturada de l’activitat o un descens significatiu vers el mateix trimestre de l’any anterior.
 • [NOVETAT] Bonificació del 25% del preu de l’aigua del segon i el tercer tram del 2n trimestre del 2020

Suport a empreses, autònoms i activitats al municipi de Gironella

 • Exempció parcial de la taxa d’ocupació de la via pública en les activitats de bar, restaurant i botiga-degustació mentre duri el període d’estat d’alarma
 • Exempció parcial de la taxa de recollida de residus en totes les activitats econòmiques donades d’alta i que puguin justificar el cessament de l’activitat durant el període d’estat d’alarma i/o durant la 2a fase d’aquest estat d’alarma que prohibeix la mobilitat de persones treballadores cap a negocis no essencials (segons CNAE donat d’alta al registre d’activitats de l’ajuntament)
 • Línia de subvencions per a les empreses i negocis que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial per a les seves plantilles. Es tracta d’una línia de subvenció, a fons perdut, per aquesta situació excepcional.
 • [NOVETAT] Bonificació del 25% del preu de l’aigua del segon i el tercer tram del 2n trimestre del 2020
 • [NOVETAT] Campanya de foment del comerç de proximitat valorada en 6.000 euros
X