Medi Ambient

S’aprova el Pla d’usos de l’embassament de la Baells, el primer de Catalunya

S’aprova el Pla d’usos de l’embassament de la Baells, el primer de Catalunya

El primer Pla d’usos de Catalunya s’ha aprovat al Berguedà. És el de l’embassament de la Baells i té l’objectiu que el pantà sigui més que un dipòsit d’aigua al centre del país. El Pla d’usos defineix les activitats lúdiques es poden fer a la Baells, com per exemple el bany en zones habilitades i abalisades, activitats aquàtiques i navegació. En resum, i segons expliquen l’ACA i el Consell Comarcal en un comunicat conjunt, una ordenació dels usos que vol “dinamitzar aquest espai i convertir-lo en un motor de promoció econòmica de la comarca”.

L’ACA ja ha aprovat el pla, i ara el Consell Comarcal es convertirà en l’òrgan gestor de tots els usos que passen a estar regulats a l’embassament. Així, serà el Consell qui controli la mobilitat i els accessos al pantà, així com la dotació de personal de manteniment i vigilància, la dotació d’una embarcació de servei, i la neteja i desinfecció de les embarcacions.

Per això, el següent pas és gairebé més important que el que aquesta setmana s’ha segellat. Ara cal elaborar un conveni de col·laboració entre l’ACA i el Consell que garanteixi el finançament de totes les actuacions previstes per gestionar l’espai.

La navegació a l’embassament

Actualment la navegació al pantà està limitada. Per norma general, només tenen permís per navegar les embarcacions que només ho facin a la Baells. El motiu és que hi ha una espècia invasora, el musclo zebrat. A la pràctica, també podran accedir al pantà altres embarcacions sempre que abans i després passin un procés de desinfecció. I el Consell serà qui es farà càrrec de la gestió d’aquests controls d’accés, desinfecció i assignació de matrícules.

Nous aparcaments

El pla aprovat preveu habilitar nous aparcaments a la Baells. A banda de les zones ja existents, es preveu delimitar àrees per deixar els vehicles dels visitants. Aquestes noves zones hauran de complir una regla: estar per sobre de la cota de 635 metres per reduir el risc d’inundabilitat.

Aparcaments a banda, el pla també preveu habilitar itineraris practicables i, en la mesura del possible, garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda fins a les àrees on estiguin permeses les activitats lúdiques i recreatives, així com a les àrees de serveis.

Millores ambientals

El pla d’usos, a més de les activitats lúdiques, també contempla diverses accions per a la millora mediambiental de l’embassament. A partir de tècniques de bioenginyeria, es contempla la construcció d’illes flotants de vegetació, amb l’objectiu que puguin adaptar-se a les fluctuacions del nivell d’aigua habituals en un embassament. En aquest sentit, es proposa la plantació d’espècies helofítiques autòctones com el canyís (Phragmites australis) o la boga (Typha latifolia). Aquestes espècies han de servir de refugi i de zona d’estada o nidificació d’espècies aquàtiques que fins ara tenen el pantà com a zona de pas.

També s’habilitaran punts d’observació de fauna, concretament en el marge dret, tant en el riu Llobregat com a la riba del Merdançol.

Més de set anys de treballs

Aquest acord suposa un pas endavant en els treballs iniciats el 2014, a partir de la publicació de la resolució Tes/2543/2014, de 3 de novembre, on es classificaven els embassaments i trams de riu de les conques internes de Catalunya per a definir els espais navegables i el bany.

El següent pas va ser l’elaboració d’una proposta normativa per donar formalitat a la figura dels plans d’usos als embassaments i rius, com a instrument de regulació de les activitats. Els plans d’usos, a més, estan pensats per transferir les competències reguladores i de control als consells comarcals. El 2014, doncs, es va iniciar el camí cap a l’impuls de les activitats lúdiques a embassaments i rius, garantint la funcionalitat dels embassaments, els seus valors ambientals i el control de les activitats, a la vegada que s’apodera el món local en l’impuls turístic d’embassaments i rius.

Embassament La Baells Pantà de la Baells pla d'usos

Comentaris