Ivan Sánchez passa a treballar a jornada completa a l’Ajuntament de Berga i Andreu Comas assumeix Participació Popular i Turisme

El nou alcalde de Berga, Ivan Sánchez, passa a tenir una dedicació del 100% a l’Ajuntament de Berga. Fins ara, i com a primer tinent d’alcalde, treballava a mitja jornada al consistori. Això no implica un augment de la despesa pel que fa a sous de govern respecte als últims mesos, ja que Sánchez agafa la mateixa dedicació que tenia Montse Venturós i el nou regidor, Andreu Comas, entra a govern amb un 33% (un 17% menys que Sánchez fins ara).
El règim de dedicacions i retribucions que s’ha aprovat aquest divendres en sessió plenària és aquest:

 • Ivan Sànchez Rodriguez. Dedicació: 100 % (a partir de l’1 d’agost). Salari brut mensual: 2.410,82 €. Salari brut anual: 33.751,48 €. (*)
 • Roser Rifà Jané. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.209,92 €. Salari brut anual: 30.938,88 €.
 • Roser Valverde Lojo. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.009,01 €. Salari brut anual: 28.126,14 €.
 • Eloi Escútia. Dedicació: 50%. Salari brut mensual: 1.104,96 €. Salari brut anual: 15.469,44 €.
 • Marià Miró Manubens. Dedicació: 50 %. Salari brut mensual: 1.104,96 €. Salari brut anual: 15.469,44 €.
 • Isaac Santiago Vilardaga. Dedicació: 50 %. Salari brut mensual: 1.004,50 €. Salari brut anual: 14.063,00 €.
 • Aleix Serra Uró. Dedicació: 33 %. Salari brut mensual: 730,27 €. Salari brut anual: 10.223,78 €.
 • Andreu Comas Gardner. Dedicació 33 %. Salari brut mensual: 662,98 €. Salari brut anual: 9.281,63 €.
 • Ramon Camps Garcia. Sense dedicació específica. (**)
 • Dolors Tous Bruch. Sense dedicació específica. (**)

(*) Ivan Sànchez Rodriguez mantindrà la dedicació parcial del 50 % fins al 31 de juliol, que és la data de finalització de la relació laboral amb el seu actual ocupador, l’Ajuntament de Cercs. A partir de l’1 d’agost, Sànchez podrà assumir el règim de dedicació exclusiva del 100 % a l’Ajuntament de Berga.
(**) Ramon Camps Garcia i Dolors Tous Bruch no tenen dedicació específica i perceben les retribucions per assistència a les sessions ordinàries del ple (200 € per regidor/a), per assistència a la Junta de Portaveus (90 €/ per regidor/a integrant de l’òrgan) i per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Finalistes (90 € per regidor/a integrant de l’òrgan).
La proposta s’ha aprovat amb els vots a favor de la CUP, ERC i el PSC i l’abstenció de JxB.
Des de Junts, Ferran Aymerich ha dit que, malgrat tenir menys dedicació que fins ara, “segueix sent el govern més car de la història”. També ha exposat que, sota el seu parer, “les regidories continuen estant descompensades” i ha posat d’exemple que el regidor d’Urbanisme o el d’Hisenda tenen un 33 i 50% de dedicació. Amb tot, JxB ha optat per l’abstenció confiant que es capgiri la tendència dels dos últims anys, que han definit com “anys de desgavell i improvisació”.

Andreu Comas, nou regidor de Participació Popular i Turisme

El nou regidor de l’Ajuntament de Berga, Andreu Comas, assumirà les àrees de Participació Popular i Turisme. Fins ara l’àrea de Participació Popular estava comandada per Roser Valverde i la de Turisme, per Roser Rifà.
Per la seva banda, Ivan Sánchez assumeix les àrees que fins ara penjaven de Montse Venturós, és a dir, Governació, Residència Municipal i Serveis Centrals. A més, el nou alcalde manté les que ja portava fins ara: Comunicació, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.
Els altres dos canvis pel que fa a la distribució de regidories són que Isaac Santiago assumeix Contractació, que fins ara penjava de Serveis Centrals, i Dolors Tous es queda Refugi i Cooperació, que fins eren de Roser Valverde.
La nova distribució de regidories queda així:

 • Ivan Sànchez Rodriguez. Alcalde i encapçala les àrees de Governació, Residència Municipal, Serveis Centrals, Comunicació, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.
 • Roser Valverde Lojo. Primera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans i Feminisme i LGTBI.
 • Eloi Escútia Fors. Segon tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Mobilitat.
 • Aleix Serra Uró. Tercer tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via pública.
 • Marià Miró Manubens. Quart tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Hisenda.
 • Ramon Camps Garcia. Cinquè tinent d’alcaldia i regidor delegat de Municipalitzacions.
 • Isaac Santiago Vilardaga. Regidor delegat d’Esports, Joventut i Contractació.
 • Roser Rifà Jané. Regidora delegada de TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica i Subvencions.
 • Dolors Tous Bruch. Regidora delegada de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa i Refugi i Cooperació.
 • Andreu Comas Gardner. Regidor delegat de Participació Popular i Turisme.

Canvis en les tinences d’alcaldia

Fins ara Ivan Sánchez era primer tinent d’alcaldessa. Ara passa a ser alcalde i, per tant, una de les tinences queda vacant. A la pràctica, no només se’n canvia una, sinó que Isaac Santiago també deixa la seva (fins ara era quart tinent).
Així, la primera tinenta d’alcalde passa a ser Roser Valverde. El segon serà Eloi Escútia; el tercer, Aleix Serra; i el quart, Marià Miró. A banda, el portaveu d’ERC, Ramon Camps, passa a ser cinquè tinent.