Obren un concurs per dissenyar els nous vestits dels gegants de la Patum

L'Ajuntament recollirà propostes fins a principis de maig i, més endavant, obrirà una votació popular per decidir quins són els nous vestits dels quatre gegants. S'estrenaran a la Patum del 2023

L’Ajuntament de Berga ha anunciat que aquest dimecres, 23 de març, comença el termini per presentar propostes de disseny per als nous vestits dels gegants de la Patum. Qualsevol persona de qualsevol lloc del món podrà presentar-ne una fins al 6 de maig. Això sí, haurà d’acreditar coneixements en el món de la moda i es comprometrà a fer d’assessor de la persona que contractarà l’Ajuntament per confeccionar els vestits.

Els dissenys es podran presentar individualment o bé com a membre d’un grup de treball (pensant que s’hi presentin idees treballades en grups d’escoles de disseny). I l’autor del disseny guanyador rebrà 4.600 euros, amb l’IVA a part.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat en roda de premsa que els actuals vestits dels gegants de la Patum són del 2009 i “tenen molta batalla”. Valverde ha afegit que “és evident que els cal una renovació i estem contentes que la puguem escollir entre totes”.

Quan s’hagi acabat el termini de presentació de propostes, un jurat format per una desena de persones (entre les quals hi ha representants de l’Ajuntament, de la comparsa o del sector de la moda) farà un primer filtratge. A més, les puntuarà basant-se en criteris escrupolosament tècnics i, després, les sotmetrà a votació popular perquè els berguedans puguin escollir quins dissenys els agraden més. El filtratge del jurat donarà, com a màxim, 50 punts a una proposta, mentre que la votació popular en donarà 50 més.

La tècnica de Festes de l’Ajuntament de Berga, Marta Planas, ha avançat que la idea és que els vestits nous s’estrenin a la Patum del 2023. Busquen “propostes inèdites i originals” i posen uns requisits bàsics que garanteixin que “els detalls històrics dels vestits no es perdin”. Això sí, des de l’Ajuntament confien que es poden fer “creacions innovadores, sobretot jugant amb els colors”.

Requisits de les propostes

Els Gegants Vells i els Gegants Nous de La Patum representen antics cabdills musulmans o sarraïns. Per aquest motiu, les propostes presentades al concurs hauran de mantenir la coherència de l’època històrica que representen, la coherència d’estil entre les quatre figures i entre cada parella de gegants i la coherència estètica mantinguda des de l’any 1927, que és la del vestuari actual. Tot i això, es demana una nova lectura sense perdre la identificació actual de les figures amb la possibilitat d’introduir millores per resoldre diferents problemes tècnics relacionats amb el muntatge, el desmuntatge, els tancaments, la neteja i la conservació de les peces de vestuari, entre altres.

Els colors dels teixits i el tipus de decoracions (teixits, brodats, passamaneria, pedreria, etc.) formaran part de la proposta de cada disseny, tenint en compte la simbologia dels colors. A més, els teixits i les decoracions hauran de mostrar un caràcter tradicional i cerimoniós i hauran de tenir un pes prou consistent per garantir el bon equilibri dels Gegants quan ballen i facilitar el voladís de les peces, especialment els vestits i les capes.

Selecció de les propostes i votació popular

El concurs de projectes pel disseny del nou vestuari dels Gegants de La Patum comptarà amb un jurat qualificador format per persones vinculades a l’objecte del contracte per raó del seu càrrec o experiència personal i professional. El jurat procedirà a aprovar l’admissió o exclusió, de manera raonada, de cadascuna de les propostes de disseny presentades i la seva anàlisi d’acord amb els criteris d’adjudicació.

La votació popular es farà a través d’una aplicació electrònica, en què podran participar les persones majors de 16 anys empadronades a Berga. Les propostes es votaran atorgant un màxim de 10 punts, podent destinar la totalitat de punts a una sola proposta o repartint-los entre diferents propostes. En el cas que només se sotmeti una proposta a votació, es votarà atorgant un vot afirmatiu o negatiu que permeti la seva validació o rebuig. Un cop feta la votació, el jurat es reunirà i sumarà la puntuació obtinguda en la primera fase d’avaluació dels criteris d’adjudicació.  

Presentació de les propostes

Les persones interessades en participar en el concurs hauran d’acreditar la seva titulació i experiència en matèria de disseny de moda, confecció i/o sastreria o altres afins. Cada professional podrà presentar una única proposta, de manera individual o formant part d’un equip. Com a part d’un equip, es podran presentar alumnes de titulacions formatives relacionades amb el disseny de moda, confecció i/o sastreria o altres afins, sota el lideratge d’una persona responsable docent del mateix centre, que tindrà consideració de persona jurídica a l’hora de presentar la sol·licitud.

El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les 23:59 h del divendres, 6 de maig de 2022. Les característiques i la documentació per prendre part en la licitació del contracte de serveis pel disseny del nou vestuari dels Gegants de La Patum es pot consultar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga. Excepcionalment, ateses les característiques del concurs, les propostes caldrà presentar-les físicament a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), garantint l’anonimat i identificant els diferents sobres presentats amb el lema de la proposta de disseny. L’OAC està situada a l’Ajuntament de Berga (plaça de Sant Pere, 1) i caldrà sol·licitar cita prèvia mitjançant el telèfon 600 464 067. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i els dilluns, de 17 a 19 h. El termini d’execució final del contracte de serveis serà de 12 mesos, incloent-hi la fase de concurs i la supervisió o control de l’execució del projecte.

X