La iniciativa que van tenir els Panxocontents fa 7 anys es consolida i desborda el Casal Panxo la nit de Nadal