Modificació urbanística per construir 110 nínxols més al cementiri de Berga

En àmbit urbanístic, el ple d’aquest dijous a l’Ajuntament de Berga ha aprovat per unanimitat de tots els grups (CUP -equip de govern-, CiU, ERC, PSC i ICV) la modificació del Pla Urbanístic en l’àrea del cementiri referent a la modificació del límit de protecció de la carretera C-16, l’eix del Llobregat.

D’aquesta manera, es proposa l‘ampliació de la zona edificable del cementiri, alliberant una petita part de la seva superfície de l’afectació de la línia de protecció d’edificació de la C-16, una línia que s’ajustarà a les construccions volumètriques existents i a les previstes per una petita ampliació de 110 nínxols distribuïts en dos columbaris,ó vista la impossibilitat de creixement dins l’àmbit del cementiri.

Per altra banda, i també en temes d’urbanisme, l’Ajuntament ha aprovat també per unanimitat la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística a l’àmbit del Santuari de Queralt, amb la voluntat de modificar la qualificació vigent en l’àmbit del santuari, concretar les condicions d’edificació i alhora regular les instal·lacions de serveis i d’abastament necessaris.

 

 

X