S’inicia la digitalització en 3D dels caps i les mans dels gegants nous de la Patum

El procés de digitalització en tres dimensions (3D) dels gegants nous de la Patum s’iniciarà aquest dijous, 21 de gener. Tal com vam informar fa dos mesos, se’n digitalitzaran els caps i les mans. D’aquesta manera, es donarà continuïtat al projecte iniciat a finals del 2014 de digitalitzar parts de les diferents comparses, amb l’objectiu de disposar de totes les dades possibles  i poder-les reproduir en cas que es facin malbé, sense necessitat de disposar de motlles de les figures originals, que són les que surten cada Patum a la plaça.

Per fer aquest procés, que es farà a la pròpia Casa de La Patum, sense haver de desplaçar les comparses de la seva ubicació habitual, es farà servir el sistema de digitalitzat SIDIO, l’únic sistema del mercat que no requereix cap contacte amb l’objecte en cap moment del procés de captura de dades. A més, SIDIO controla els valors d’exposició lumínica i treballa amb llum freda (eliminació de les bandes ultravioleta i infrarrojos), de manera que compleix amb els criteris museístics d’il·luminació. El capçal de captura SIDIO generarà un núvol de punts d’alta densitat amb una distància entre punts que pot arribar a ser de 75 micres, fet que permet poder capturar tots els detalls i tenir un document 3D totalment fidedigne amb els originals.

L’empresa encarregada de dur a terme la tasca de digitalitzat és Nub3D S.L., una empresa nascuda a Barcelona el 1999 per donar resposta a una necessitat de mercat en el camp del mesurament òptic tridimensional. A més, per oferir solucions realment adaptades a les necessitats concretes, des de l’any 2001 Nub3D ha aplicat aquesta tecnologia industrial en el camp de l’art i patrimoni, on s’ha utilitzat principalment per a la realització de rèpliques exactes d’obres originals. Durant aquests anys, els escàners de Nub3D han digitalitzat obres en diversos jaciments arqueològics, així com al Museu del Prado, el Louvre, el British Museum i el Museu Episcopal de Vic entre d’altres museus. També s’ha digitalitzat a Egipte la tomba de Tutankamon.

I també s’encarrega de digitalitzar les comparses de la Patum. Enguany les mans i els camps dels dos gegants nous, que s’afegiran a les comparses que ja es van digitalitzar l’octubre del 2014: l’àliga, els caps i les mans dels dos gegants vells i els caps de les guites.

El cost d’aquesta fase, la dels gegants nous, és de 3.267€, dels quals 3.144€ es podran cobrir amb una subvenció atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat. La intenció del Patronat és poder continuar amb més fases fins a disposar del digitalitzat 3D de tota la comparseria de La Patum.

És una iniciativa del Patronat Municipal de La Patum que compta amb la supervisió de la restauradora de la comparseria, Gemma Rodríguez.

 

FOTO: Gegants Nous / Flickr

X