Borredà aconsegueix ajuts de la Generalitat per remodelar el municipi

Borredà condicionarà en els propers anys el seu nucli urbà gràcies a una ajuda important del Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). En total, es finançarà pràcticament un 95 % del cost total de les obres de millora, que estan xifrades en 336.490,07 euros.

En concret, els treballs de condicionament seran a la Plaça Major i un tram del carrer Manresa. Aquesta projecte és la continuació d’un altre que està en curs d’execució (el condicionament del carrer de la Font) i d’un altre que ja es va portar a terme en l’anterior legislatura (la millora de l’entrada al nucli urbà, i del primer tram dels carrers Manresa i Queralt).

Al marge d’instal·lar un paviment que s’adeqüi a les normatives actuals, aquesta remodelació ha de permetre al municipi substituir la xarxa de subministrament d’aigua potable i la xarxa de clavegueram, ambdues amb prop de 60 anys d’antiguitat.

D’altra banda, el consistori també preveu un ajut que sufragi en prop d’un 90% el cost de millorar la zona del cementiri municipal, a banda i banda de la capella, per a fer-hi uns porxos, com a continuació de l’enderrocament de 70 vells nínxols realitzat anteriorment. El municipi preveu efectuar totes aquestes actuacions al llarg d’aquesta legislatura.

X