Treballs de pavimentació executats al carrer Gran Via amb Cervantes | AJUNTAMENT DE BERGA

Berga completarà els treballs d’asfaltatge aquesta setmana

L’Ajuntament de Berga enllestirà del 8 al 10 de febrer l’última fase de pavimentació en diverses zones del nucli urbà.

Els treballs previstos per eliminar sots i irregularitats comportaran afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament a causa dels treballs de millora del paviment. La planificació d’execució dels treballs efectuada conjuntament pels serveis tècnics municipals i l’empresa adjudicatària estarà condicionada per les condicions meteorològiques d’aquests dies. Amb aquestes actuacions, el consistori finalitzarà les obres projectades d’arranjament del paviment asfàltic viari amb intervencions totals i parcials de zones localitzades del municipi.

Arranjament i millora de diversos trams del paviment asfàltic viari de la ciutat

Es faran treballs de fresat, pavimentació i reposició de marques viàries. Les zones d’actuació comptaran amb la senyalització corresponent, mitjançant la instal·lació de cartells provisionals de color groc a la via pública per part de la Policia Local, per tal d’informar el veïnat sobre les afectacions de trànsit i la prohibició d’estacionament a causa de les actuacions. No es preveuen afectacions en el servei de recollida de residus durant l’execució dels treballs. La planificació de les tasques de pavimentació és la següent:  

  • Camí dels Enamorats, carrers Pere Costa, Santa Joaquima de Vedruna, Ramon Vinyes i entorn de l’hospital: 8 i 9 de febrer.
  • Avinguda del Canal Industrial, carrer Gran Via i passeig de la Indústria (núm. 40-42): 9 i 10 de febrer.
Treballs de pavimentació executats al carrer Francesc Macià | AJUNTAMENT DE BERGA

Projecte de pavimentació

El conjunt d’actuacions projectades tenen un import de 350.520,58 € i un àmbit d’actuació de més de 20.000 m2. Els treballs de millora del paviment del municipi s’han dividit en diverses fases. La primera fase es va dur a terme del 12 al 19 de desembre i va incloure actuacions en quatre trams del nucli urbà: passeig de la Indústria; ronda Moreta i carrer Pompeu Fabra; carrer Gran Via i carrer Maixerí; passeig dels Abeuradors i camí Ral de Cardona. A més, també es va pavimentar l’accés al carrer Muntanya de Cal Rosal, que pertany al terme municipal de Berga.

La segona fase, es va fer la setmana del 30 de gener al 3 de febrer. Es van completar les actuacions en diversos carrers del barri de la Font del Ros, el carrer Doctor Fleming i trams dels carrers Gran Via, Comte Oliba, Cervantes i Mare de Déu de Montserrat, així com la rotonda del capdavall del passeig de la Pau.