Nou sistema informàtic a l’hospital de Berga per escurçar els temps de les visites i millorar l’atenció als pacients

El berguedà és el primer hospital de la xarxa pública catalana que l'implementa. La idea és que també es desplegui als d'Igualada, Olot, Granollers, Alt Penedès, Sant Camil, Sant Antoni Abat, Sant Rafael i Sant Celoni

L’hospital de Berga ha posat en marxa el nou programari assistencial MIRA, que millora l’actual sistema informàtic en el camp assistencial, a la vegada que permet agilitzar les tasques dels professionals en l’entorn digital i evitar errors. El centre, gestionat per l’empresa pública Salut Catalunya Central, ha estat escollit com a centre pilot en la implementació de les noves funcionalitats del programa informàtic que ara es desplegarà també a 8 hospitals més del Sistema Públic de Salut (SISCAT).

És un primer pas en desplegament del Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT, amb l’objectiu de l’homologació de plataformes i la voluntat del departament de Salut per la racionalitat i  sostenibilitat dels sistemes d’informació dels centres assistencials.

El de Berga és el primer de 9 hospitals del sistema de salut públic que introdueix la nova versió del MIRA, amb noves funcionalitats i la possibilitat que els professionals treballin en un entorn col·laboratiu per coordinar les necessitats o noves iniciatives. A la regió central també s’aplicarà a l’hospital d’Igualada, i a la resta del país es portarà al d’Olot, Granollers, Alt Penedès, Sant Camil Sant Antoni Abat, Sant Rafael i Sant Celoni.

Què millorarà?

El MIRA és un sistema fàcil d’usar i intuïtiu, que permet als professionals sanitaris accedir a tota la informació del pacient i a totes les gestions que s’hagin de fer, des d’una sola pantalla. Això escurçarà els temps de les visites, millorarà l’eficiència dels professionals i recaurà en una millora en l’atenció al pacient, amb més seguretat de les dades i processos més automatitzats (que, per tant, evitaran errors). A més, ajudarà el professional en la presa de decisions ràpides, ja que disposarà automàticament de tot l’historial del pacient, antecedents i plans de medicació de forma àgil.

El personal ja s’ha format

Durant les darreres setmanes, l’equip de professionals de l’hospital de Berga ha rebut la formació necessària per utilitzar aquest nou programari. La seva posada en marxa aquest cap de setmana ha comptat amb una bona acceptació per part dels professionals i l’acompanyament de consultors externs per facilitar l’arrancada. I aquesta setmana el nou sistema informàtic ja funciona a ple rendiment.

“Una mostra de l’aposta per millorar l’hospital de Berga”

Pol Pérez, director de sistemes d’informació del Servei Català de la Salut ha explicat que “aquest és un projecte ambiciós que apliquem a 9 centres de característiques similars, però que fins ara treballaven amb versions diferenciades de la mateixa plataforma i que evolucionem cap a una estació clínica de treball harmonitzada entre totes les entitats, el MIRA. Els sistemes d’informació actuen com a palanca de transformació del sistema amb la voluntat de contribuir a una major equitat assistencial”.  

La gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Alba Oms, assegura que “començar amb Berga com a centre pilot és una mostra de l’aposta decidida del Servei Català de la Salut en la millora de l’hospital, que en els darrers anys ha viscut un important procés de transformació”. La gerent de Salut Catalunya Central, Antònia Baraldés, agraeix la predisposició dels professionals de l’hospital a adaptar-se a un nou entorn de treball i considera que un dels principals beneficis és que “amb aquest nou sistema els professionals tenen retorn de les dades que recullen i tenen més informació en la presa de decisions”.

Més de 613.000 euros d’inversió entre el 2022 i el 2024

El projecte MIRACAT suposa una inversió de més de 613 mil euros a l’hospital de Berga, repartits entre els anys 2022, 2023 i 2024 amb finançament del centre i de CatSalut. El projecte als 9 hospitals supera els 5,2 milions d’inversió. La voluntat del departament de Salut és continuar amb aquesta estratègia d’homogeneïtzar els sistemes d’informació dels centres assistencials públics.