La mesura permetria millorar les dades de reciclatge a Berga i suposaria un estalvi en el rebut d'escombraries